آموزش راه اندازی سرویس dhcp لینوکس سرویس (dynamic host configuration protocol) DHCP از جمله سرویس های پایه جهت مدیریت شبکه های توسعه یافته است که در استاندارد RFC 2131 تعریف شده است. در این مقاله آموزش راه اندازی سرویس dhcp لینوکس داده میشود. وظیفه اصلی این سرویس مدیریت و تخصیص IP به ماشین های یک

Read more…

بررسی فایل inittab بررسی فایل inittab : این که نحوه پیکربندی و کارفرایند init را مشخص می کند. فرایند init والد همۀ فرایندهای سیستم بوده و با ایجاد فرایند getty یا mingetty به کاربر یک ترمینال متنی می دهد تا توسط آن به سیستم login کند. در انتها، این فرایند توسط child های خود resourceهای

Read more…

بررسی سرویس syslog لینوکس بررسی سرویس syslog لینوکس ، این سرویس که در مسیر زیر قرار دارد، برای log کردن عملکرد فرایندهای سیستم به کار می رود. /etc/init.d/syslog اکثر سرویس های در حال اجرای سیستم دارای فایلی در مسیر /var/run هستند که هر یک از این فایل ها شامل pid سرویس مربوطه است و از

Read more…

بررسی دستور و فرمان at لینوکس ببررسی دستور و فرمان at لینوکس ، این دستور برای مشخص کردن عملیاتی که در زمان خاصی باید انجام شود استفاده می شود. برای استفاده از دستور at نیاز است که سرویس atd بالا باشد. فایل اجرایی این سرویس در مسیر زیر قرار دارد: /etc/init.d/atd برای اطلاع از وضعیت

Read more…

تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab این دستور همانند at است با این تفاوت که at فرمان خاصی را تنها یکبار اجرا می کند ولی cron موجب اجرای یک پروسه در بازه های زمانی معین می شود که همان تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab می باشد. جهت مشخص کردن بازه

Read more…

بررسی دستور و فرمان chgrp از این دستور به منظور تغییر گروه فایل و شاخه مورد نظر استفاده می شود. شکل کلی آن همانند chown است: Chgrp [options] group_name file_name# به طور نمونه در مثال زیر گروه تمام فایل هایی که در مسیر /home/docs قرار دارند به گروه dba تغییر پیدا می کند. Chgrp -R

Read more…

بررسی دستور chown از این دستور به منظور تغییر صاحب یا owner یک فایل یا شاخه استفاده می شود. در این دستور می توان به همراه مشخص کردن صاحب فایل، گروه معینی را هم به وی تخصیص داد. شکل کلی دستور chown به صورت زیر است: chown [options] owner [: group] file or folder_ name

Read more…

بررسی دستور umask توسط این فرمان مجوزهای پیش فرض فایل ها و شاخه های سیستم را در زمان ساخت آنها می توان مشخص کرد. در واقع این دستور نشان دهندۀ مجوزهایی است که فایل دارای آنها نیست. شکل کلی این دستور به صورت زیر است: # mask [options] mode از جمله سوئیچ های این دستور

Read more…

مدیریت کاربران و گروه های سیستم عامل لینوکس پس از آشنایی با اجزا و عملکرد فایل های اصلی احراز هویت کاربران در سیستم نوبت به بررسی نحوۀ ساخت و مدیریت کاربران و گروه های موجود در یک سیستم می رسد که توسط مجموعه ای از فرامین پوسته صورت می گیرد. در ادامه به بررسی نحوۀ

Read more…

اگر از کاربران سسیستم عامل ویندوز هستید، حتما نرم افزار های آنتی ویروس زیادی را می شناسید و قبلا تجربه کار کردن با آنها را داشته اید. کسپراسکی ( Kaspersky ) ، نود 32 ( Node32 ) و بیت دیفندر ( bitdefender ) ، پاندا ( Panda ) تنها تعداد محدودی از آنتی ویروس های

Read more…