مدیریت کاربران و گروه های سیستم عامل لینوکس پس از آشنایی با اجزا و عملکرد فایل های اصلی احراز هویت کاربران در سیستم نوبت به بررسی نحوۀ ساخت و مدیریت کاربران و گروه های موجود در یک سیستم می رسد که توسط مجموعه ای از فرامین پوسته صورت می گیرد. در ادامه به بررسی نحوۀ

Read more…