مدیریت فایلها بوسیله File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن File manager را انتخاب کنید. نام دامنه مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید. وارد فولدر wwwroot شوید. در این مرحله می توانید به محلی که فایل یا فولدر در آن قرار دارد

Read more…