مدیریت فایلها بوسیله File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن File manager را انتخاب کنید. نام دامنه مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید. وارد فولدر wwwroot شوید. در این مرحله می توانید به محلی که فایل یا فولدر در آن قرار دارد

Read more…

فعال سازی و انتخاب نسخهPHP ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، از منوی web بر روی websites کلیک نمایید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو PHP اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. بر روی

Read more…

ایجاد Sub Domain و مدیریت آن ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکون Domains را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید. گزینه دوم با عنوان Sub-domain را انتخاب کنید. فیلد موجود را با نام زیر دامنه، تکمیل فرمایید. از طریق جعبه کشویی

Read more…

ایجاد Park Domain و مدیریت آن ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل WebsitePanel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Domains را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید. گزینه سوم با عنوان Domain Alias را انتخاب کنید. فیلد موجود را با نام دامنه مورد نظر، تکمیل فرمایید. چک

Read more…

تنظیم نسخه دلخواهASP.NET ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد پنل WebsitePane خود شوید. در بخش Hosting Spaces، به ترتیب به Web – Websites مراجعه کنید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو ASP.NET اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. چهار نسخه

Read more…