آموزش تغییر نسخه dot Net Framework ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل پلسك سرويس خود شويد. سپس به سربرگ Websites & Domains مراجعه كرده و بر روی گزينه ASP.NET Settings كليك نماييد. در صفحه باز شده بر روی گزينه Change Version كليك كنید. در صفحه بعد نسخه مد نظر را انتخاب و

Read more…