فعال سازی Hotlink Protection در سی پنل این امکان را برای شما فراهم می سازد تا سایت های دیگر نتوانند به قایل های وب سایت شما مستقیما لینک بدهند. وب سایت های دیگر می توانند بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید به فایل های وب سایت شما لینک بدهند ولی وقتی شما از این سرویس

Read more…