ایجاد Mailing Lists (لیست ایمیل ها) در سی پنل سی پنل اين امكان را به شما می دهد تا بتوانيد بصورت يك جا به گروه بزرگی از كاربران ايميل ارسال كنيد mailing list  در واقع ليست افرادی است كه شما می خواهيد بصورت يك جا برای همه آنها ايميل ارسال كنيد. سی پنل امكان مديريت

Read more…