نحوه دریافت فایل Backup دیتابیس MySQL با فرمت SQL ابتدا وارد سی پنل سایت تان شوید و در بخش Files گزینه Backup را انتخاب نمایید. در بخش Partial Backup و سپس Download or MySQL Database Backup موجود در اواسط صفحه، دیتابیس مورد نظر را انتخاب نمایید. حال دانلود فایل Backup به صورت Zip شده آغاز

Read more…