ساخت دیتابیس در سی پنل برای ایجاد بانک های اطلاعاتی بر روی آیکون MySQL Databases کلیک کنید. در پنجره باز شده نام بانک اطلاعاتی خود را نوشته و با کلیک کردن بر روی کلید مقابل آن را ثبت نمایید و در مرحله بعدی نام کاربر و رمز عبور آن را نوشته و دوباره آن را

Read more…