تغییر سطوح دسترسی از طریق File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. با استفاده از راهنمای ورود به File Manager به محل فایل یا فولدر مورد نظر مراجعه نمایید. آیکون قفل مانند مقابل فایل یا فولدر مورد نظر را انتخاب کنید. حال می توانید نسبت به اعمال سطوح دسترسی

Read more…