بررسی فایل /etc/shadow

فایل shadow و فایل passwd دو فایل به هم مرتبط هستند که اطلاعات مربوط به کلمه عبور کاربر در فایل shadow قرار می گیرد. مجوز این فایل 700 است تا کاربران دیگر نتوانند این فایل را خوانده و یا تغییری در آمن اعمال کنند. کلمه عبور هر یک از کاربران به شکل رمز نگاری شده بر اساس یکی از الگوریتم های رمز نگاری موجود در سیستم در این فایل قرار می گیرند.

 

بررسی فایل /etc/shadow

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور