مدیریت کاربران و گروه های سیستم عامل لینوکس

پس از آشنایی با اجزا و عملکرد فایل های اصلی احراز هویت کاربران در سیستم نوبت به بررسی نحوۀ ساخت و مدیریت کاربران و گروه های موجود در یک سیستم می رسد که توسط مجموعه ای از فرامین پوسته صورت می گیرد. در ادامه به بررسی نحوۀ کارکرد این فرامین و ارائه مثال هایی از آنها می پردازیم:
useradd: از این دستور جهت تعریف کردن کاربر جدید استفاده می شود و شکل کلی آن به شکل زیر است:

useradd [options] user_name #

برخی از متداول ترین سوئیچ های دستور useradd به قرار زیر هستند:
-m : در برخی از توزیع ها مانند SaSE Linux پس از ساخت یک کاربر در حالت پیش فرض برای آن کاربر شاخه خانگی ساخته نمی شود. با استفاده از این سوئیچ یک شاخه به نام کاربر در شاخه /home ساخته خواهد شد.
-d : با این گزینه شاخه ای که در دستور مشخص شده است به عنوان شاخۀ خانگی کاربر جدید در نظر گرفته می شود.

useradd ali -d /home/alavi #

در این مثال شاخه alavi به عنوان شاخه خانگی کاربر aliمعرفی می شود.
-s : این سوئیچ پوسته ای را که کاربر به طور پیش فرض با آن login می کند را مشخص می کند.

useradd ali -m -s /bin/tcsh #

ضمن اینکه شاخه ای به نام ali را در شاخه /home می سازد، ligin shell پیش فرض کاربر ali را tcsh قرار داد.
-e : با این سوئیچ می توانید تاریخ پایان اعتبار کاربر را مشخص کنید. به طور نمونه در مثال زیر کاربر ali تا تاریخ 2005-10-23 در سیستم اعتبار دارد و پس از این تاریخ قابل استفاده نخواهد بود.

useradd ali -e 2005-10-23 #

–g : این سوئیچ به شما اجازه می دهد کاربر را در گروه مورد نظرتان عضو کنید که به عنوان گروه اصلی وی نیز است. به طور مثال کاربر ali در مثال زیر حین ساخت در گروه backup قرار می گیرد.

useradd ali -g backup #

Userdel : از این دستور جهت حذف کردن یک کاربر از سیستم استفاده میشود و قالب آن به صورت زیر است :

userdel [options] user_name #

از پر کاربرد ترین سوئیچ های این دستور –r می باشد که شاخه خانگی کاربر و تمام پارامترهای وابسته به آن را پاک می کند.

userdel -r ali #

در مثال فوق علاوه بر حذف شدن کاربر ali ، شاخۀ خانگی وی و همه امور زمان بندی شده مربوط به وی نیز حذف خواهد شد.
Usermode : این دستور به منظور تغییر مشخصات کاربری استفاده می شود و شکل کلی ان عبارت است از:

usermode [options] user_name #

از جمله سوئیچ های مرسوم این دستور عبارتند از:
-l : از این سوئیچ جهت تغییر نام یک کاربر استفاده می شود. به طور نمونه فرمان زیر نام کاربر ali را به test تغییر می دهد.

usermode -l test ali #

-d : از این سوئیچ برای معرفی شاخه خانگی جدید کاربر مورد نظر استفاده می شود.

usermode -d /home/test ali #

به طور نمونه در مثال فوق شاخه خانگی کاربر ali را از home/ali به home/test/ تغییر پیدا می کند.
groupadd : این دستور جهت ساخت یک گروه جدید در سیستم به کار می رود که قالب کلی آن عبارت است از:

groupadd [options] group_name #

از جمله سوئیچ های این فرمان –g است که با این سوئیچ قادر خواهید بود یک gid به گروه جدید تخصیص دهید که این gid باید عددی مثبت و منحصر به فرد باشد. با اجرای دستور زیر، گروهی به نام gtest یا gid = 2006 ایجاد می شود.

groupadd -g 2006 gtest #

groupdel : از این دستور برای حذف یک گروه مشخص استفاده می شود که عموماً به شکل زیر است:

groupdel [options] group_name #

Groupmod : از این دستور جهت تغییر مشخصات یک گروه استفاده می شود که برخی سوئیچ های آن به شرح زیر هستند:

groupmod [options] group_name #

-g : برای تغیر gid استفاده می شود.
-A : با استفاده از این سوئیچ می توانید یک کاربر به گروه اضافه کنید. به طور مثال دستور زیر کاربر ali را به عنوان یکی از اعضای جدید گروه gtest به آن اضافه می کند.

groupmod -A ali gtest #

-R : به کمک این سوئیچ شما قادر خواهید بود تا یک کاربر را از گروه حذف کنید.

 

مدیریت کاربران و گروه های سیستم عامل لینوکس

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور