ویرایش اخطارها با Error pagesدر سی پنل
ویرایش اخطارها با Error pagesدر سی پنل

این بخش از سیستم مدیریت میزبانی شما اجازه می دهد صفحات HTML بوجود آورید که هنگام آمدن یک اخطار برای بازدید کننده نمایش داده شود.

به طور مثال می توانید خطای File not found را تغییر دهید، آرم خود را در این صفحه قرار دهید و یا هر تغییری که می خواهید همانند طراحی یکی از صفحات وب سایت تان.

بوسیله این تغییرات می توانید سلیقه های شخصی خود را روی سایت تان اعمال کنید.

البته بیشتر استفاده از این عملیات مربوط می شود به زمانی که وب سایت تان در حال بازسازی یا گردگیری باشد.

ویرایش اخطارها با Error pagesدر سی پنل

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور