دستور sudo سودو در لینوکس چیست استفاده از ابزار sudo در سیستم عامل لینوکس جهت کنترل کاربران سیستم می باشد. دستور sudo سودو در لینوکس چیست ؟ از جمله ابزارهای قدرتمندی که در سایر توزیع های لینوکسی خصوصاً توزیع های مبتنی بر Debian جهت کنترل کاربران سیستم و اجرای فرامین مختلف به کار گرفته می

Read more…

بررسی فایل inittab بررسی فایل inittab : این که نحوه پیکربندی و کارفرایند init را مشخص می کند. فرایند init والد همۀ فرایندهای سیستم بوده و با ایجاد فرایند getty یا mingetty به کاربر یک ترمینال متنی می دهد تا توسط آن به سیستم login کند. در انتها، این فرایند توسط child های خود resourceهای

Read more…

بررسی دستور (System Activity Report) sar بررسی دستور (System Activity Report) sar ، این دستور از میانگین عملیات و فعالیت های سیستم گزارش می گیرد. این گزارش عموما در بازه های زمانی معین نمایش داده می شود و شکل کلی این دستور به صورت زیر است: sar time reporting_number# به طور مثال فرمان زیر 5

Read more…

تغییر پسورد کاربر root ریشه در لینوکس در سایر توزیع ها مواردی ممکن است پیش بیاید که کاربر ریشه یا همان روت root کلمه عبور خود را فراموش می کند و نیاز است تغییر پسورد کاربر root ریشه در لینوکس انجام گردد. مرسوم ترین روالی که جهت انجام این کار وجود دارد به شرح زیر

Read more…

بررسی سرویس syslog لینوکس بررسی سرویس syslog لینوکس ، این سرویس که در مسیر زیر قرار دارد، برای log کردن عملکرد فرایندهای سیستم به کار می رود. /etc/init.d/syslog اکثر سرویس های در حال اجرای سیستم دارای فایلی در مسیر /var/run هستند که هر یک از این فایل ها شامل pid سرویس مربوطه است و از

Read more…

بررسی دستور و فرمان at لینوکس ببررسی دستور و فرمان at لینوکس ، این دستور برای مشخص کردن عملیاتی که در زمان خاصی باید انجام شود استفاده می شود. برای استفاده از دستور at نیاز است که سرویس atd بالا باشد. فایل اجرایی این سرویس در مسیر زیر قرار دارد: /etc/init.d/atd برای اطلاع از وضعیت

Read more…

تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab این دستور همانند at است با این تفاوت که at فرمان خاصی را تنها یکبار اجرا می کند ولی cron موجب اجرای یک پروسه در بازه های زمانی معین می شود که همان تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab می باشد. جهت مشخص کردن بازه

Read more…

بررسی و کاربرد دستور last لینوکس دستور last اطلاعاتی در رابطه با آخرین کاربران وارد شده به سیستم(مانند نام کاربر، مدت زمان حضور کاربر، ساعت حضور کاربر و ….) را نمایش می دهد. دستور last برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر از فایل wtmp استفاده می کند. utmp : این فایل شامل اطلاعات کاربرانی است

Read more…

مدیریت پروسس های لینوکس با دستور kill و pid تعریف فرایند: به زبان ساده هر برنامه ای که در اجرا شدن در حافظه کامپیوتر است را یک process یا فرایند می گویند که دارای یک شماره شناسایی منحصر به فرد به نام (process ID)PID است و سیستم عامل به وسیله این شماره هر فرایند را

Read more…

Grub چیست و بررسی بارگذاری راه انداز Grub حال در اینجا به بررسی فایل های اساسی بارگذار GRUB و اجزای تشکیل دهنده آنها می پردازیم. Grub چیست و بررسی بارگذاری راه انداز Grub 1. /boot/grub/menu.lst: حاوی اطلاعات مربوط به پارتیشن ها یا سیستم عامل هایی است که سیستم می تواند به وسیله آنها راه اندازی

Read more…