تنظیم نسخه دلخواهASP.NET ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد پنل WebsitePane خود شوید. در بخش Hosting Spaces، به ترتیب به Web – Websites مراجعه کنید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو ASP.NET اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. چهار نسخه

Read more…