نحوه ایجاد کانکشن فایل دیتابیس access از تب Websites & Domains وارد فایل منیجر شوید به پوشه قبل httpdocs بروید و دیتابیس را در پوشه private  آپلود کنید . سپس از کنترل پنل هاست از بخش Websites & Domains روی گزینه ODBC Data Sourcesکلیک کنید. سپس Add new ODBC DSN را بزنید ، اسم کانکشن

Read more…

فعال سازی و انتخاب نسخهPHP ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، از منوی web بر روی websites کلیک نمایید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو PHP اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. بر روی

Read more…

تنظیم نسخه دلخواهASP.NET ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد پنل WebsitePane خود شوید. در بخش Hosting Spaces، به ترتیب به Web – Websites مراجعه کنید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو ASP.NET اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. چهار نسخه

Read more…