DNS چیست – Domain Name Server DNS از کلمات Domain Name System اقتباس و یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری، خصوصا اینترنت است. از پروتکل فوق به منظور ترجمه اسامی کامپیوترهای میزبان و دامنه، به آدرس های IP استفاده می گردد. زمانی که شما آدرس www.abrserver.com را در مرورگر خود تایپ می

Read more…