ایجاد و ساخت رکورد DNS باSimple DNS Zone Editor DNS یک ترکیب کننده ی اینترنت است که نام دامین قابل خواندن توسط انسان را به آدرس IP خواندنی کامپیوتر تبدیل می کند. شما در این گزینه می توانید روی دامنه ها و زیر دامنه ها کارهای خاص انجام دهید، از جمله: Add an A Record

Read more…

DNS چیست – Domain Name Server DNS از کلمات Domain Name System اقتباس و یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری، خصوصا اینترنت است. از پروتکل فوق به منظور ترجمه اسامی کامپیوترهای میزبان و دامنه، به آدرس های IP استفاده می گردد. زمانی که شما آدرس www.abrserver.com را در مرورگر خود تایپ می

Read more…