فعال سازی و انتخاب نسخهPHP ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، از منوی web بر روی websites کلیک نمایید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو PHP اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. بر روی

Read more…