ایجاد اکانتFTP ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن FTP Accounts را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Create FTP Account را برگزینید. در فیلد Username، نام کاربری و در بخش Password، رمز عبور مورد نظر را وارد نمایید. (توجه نمایید در مجددا بایستی رمز عبور

Read more…

فعال سازی و انتخاب نسخهPHP ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، از منوی web بر روی websites کلیک نمایید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو PHP اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. بر روی

Read more…

ایجاد Sub Domain و مدیریت آن ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکون Domains را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید. گزینه دوم با عنوان Sub-domain را انتخاب کنید. فیلد موجود را با نام زیر دامنه، تکمیل فرمایید. از طریق جعبه کشویی

Read more…

Addon Domain و تفاوت آن با Park Domain اتصال دامنه مضاف بر دامنه اصلی به هاست، با دو هدف اصلی انجام می پذیرد. هدف اول: اتصال دامنه جهت بارگذاری وبسایت متصل به دامنه اصلی، به این صورت که دسترسی به وب سایت از طریق چندین دامنه برقرار می شود. این امکان Park Domain نام دارد.

Read more…

ایجاد Park Domain و مدیریت آن ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل WebsitePanel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Domains را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید. گزینه سوم با عنوان Domain Alias را انتخاب کنید. فیلد موجود را با نام دامنه مورد نظر، تکمیل فرمایید. چک

Read more…

ایجاد Addon Domain و مدیریت آن ابتدا با یوزر و پسورد وارد پنل WebsitePanel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Domains را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید. گزینه اول با عنوان Domain را انتخاب کنید. فیلد موجود را با نام دامنه مورد نظر، تکمیل فرمایید. چک باکس گزینه های

Read more…

ایجاد پایگاه دادهMySQL ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل WebsitePanel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Databases را انتخاب کنید. در لیستی که مشاهده خواهید کرد، MySQL 5.x را برگزینید. از طریق بخشMySQL 5 Users ، جهت تعریف مشخصات ورود به پایگاه داده، دکمه Create User را انتخاب کنید. در فیلد

Read more…

ایجاد پایگاه داده MSSQL ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل Website Panel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Databases را انتخاب کنید. در لیستی که مشاهده خواهید کرد، SQL Server 2008 را انتخاب نمایید. از طریق بخشSQL Server 2008 Logins ، جهت تعریف مشخصات ورود به پایگاه داده، دکمه Create User

Read more…

تنظیم نسخه دلخواهASP.NET ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد پنل WebsitePane خود شوید. در بخش Hosting Spaces، به ترتیب به Web – Websites مراجعه کنید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو ASP.NET اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. چهار نسخه

Read more…

مشاهده خطای Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive در صورت مشاهده خطای فوق بر روی وب سایت خود که معمولا پس از بارگذاری فایل web.config رخ می دهد، لازم است اطمینان حاصل فرمایید نسخه ASP.NET تنظیم شده برای وب سایت شما با نسخه ASP.NET  ذکر شده در فایل web.config یکسان باشد. معمولا

Read more…