Addon Domain و تفاوت آن با Park Domain اتصال دامنه مضاف بر دامنه اصلی به هاست، با دو هدف اصلی انجام می پذیرد. هدف اول: اتصال دامنه جهت بارگذاری وبسایت متصل به دامنه اصلی، به این صورت که دسترسی به وب سایت از طریق چندین دامنه برقرار می شود. این امکان Park Domain نام دارد.

Read more…

ایجاد Park Domain و مدیریت آن ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل WebsitePanel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Domains را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید. گزینه سوم با عنوان Domain Alias را انتخاب کنید. فیلد موجود را با نام دامنه مورد نظر، تکمیل فرمایید. چک

Read more…

ایجاد Addon Domain و مدیریت آن ابتدا با یوزر و پسورد وارد پنل WebsitePanel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Domains را انتخاب کنید. در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید. گزینه اول با عنوان Domain را انتخاب کنید. فیلد موجود را با نام دامنه مورد نظر، تکمیل فرمایید. چک باکس گزینه های

Read more…

ایجاد پایگاه دادهMySQL ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل WebsitePanel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Databases را انتخاب کنید. در لیستی که مشاهده خواهید کرد، MySQL 5.x را برگزینید. از طریق بخشMySQL 5 Users ، جهت تعریف مشخصات ورود به پایگاه داده، دکمه Create User را انتخاب کنید. در فیلد

Read more…

ایجاد پایگاه داده MSSQL ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد وارد پنل Website Panel خود شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن Databases را انتخاب کنید. در لیستی که مشاهده خواهید کرد، SQL Server 2008 را انتخاب نمایید. از طریق بخشSQL Server 2008 Logins ، جهت تعریف مشخصات ورود به پایگاه داده، دکمه Create User

Read more…

تنظیم نسخه دلخواهASP.NET ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد پنل WebsitePane خود شوید. در بخش Hosting Spaces، به ترتیب به Web – Websites مراجعه کنید. دامنه مورد نظر را جهت اعمال تغییرات انتخاب نمایید. در صفحه جدید، در بخش Extension از منو ASP.NET اقدام به انتخاب نسخه مورد نظر نمایید. چهار نسخه

Read more…

مشاهده خطای Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive در صورت مشاهده خطای فوق بر روی وب سایت خود که معمولا پس از بارگذاری فایل web.config رخ می دهد، لازم است اطمینان حاصل فرمایید نسخه ASP.NET تنظیم شده برای وب سایت شما با نسخه ASP.NET  ذکر شده در فایل web.config یکسان باشد. معمولا

Read more…

عدم تغییر اطلاعات Whois! مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، لازم است مالکین دامنه پس از انتقال دامنه اقدام به تایید اطلاعات خود از طریق ایمیل نمایند تا مشخصات دامنه در whois تغییر کند. بدین صورت که یک ایمیل با عنوان Please confirm your contact details for future domain name registrations

Read more…

شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی پس از ثبت هر دامنه، معمولا امکان حذف و بازگشت هزینه آن وجود ندارد، اما برای برخی پسوند های خاص، این امکان فراهم است که تا 1 الی 4 روز از لحظه ثبت دامنه نسبت به حذف آنها و بازگشت مقداری از هزینه پرداختی اقدام گردد. نکته: -با

Read more…

دلیل دریافت ایمیل با عنوان WDRP report for DOMAIN مطابق قوانین رجیستری دامنه های بین المللی (ICANN)، مالکین دامنه موظف به ارائه اطلاعات صحیح و بروز برای دامنه خود هستند. در صورتی که اینچنین نباشد، با دریافت شکایت از هر شخصی مبنی بر عدم صحت اطلاعات ارایه شده در Whois، رجیسترار موظف به بررسی و

Read more…