Trust در اکتیودایرکتوری چیست اکتیودایرکتوری از ارتباطات Trust (trust relationships) برای دسترسی بین چندین دامنه و یا جنگل، چه در یک جنگل تنها و یا در چندین شبکه سازمانی استفاده می کند. همان طور که از نام trust پیداست به مدیران شبکه اجازه می دهد تا به کاربران یک دامنه خاص امکان دسترسی به منابع

Read more…

DNS چیست – Domain Name Server DNS از کلمات Domain Name System اقتباس و یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری، خصوصا اینترنت است. از پروتکل فوق به منظور ترجمه اسامی کامپیوترهای میزبان و دامنه، به آدرس های IP استفاده می گردد. زمانی که شما آدرس www.abrserver.com را در مرورگر خود تایپ می

Read more…

مفهوم اکتیودایرکتوری و سرویس های Active Directory اکتیودایرکتوری Active Directory Domain Sevices و سرویس های مرتبط با آن، پیش نیاز و شکل دهنده ی شبکه های سازمانی بر اساس ویندوز سرور می باشند. AD DS و سرویس های مشابه، اطلاعاتی در مورد کاربران، کامپیوترها و سرویس های شبکه را نگهداری می کنند. این سرویس ها

Read more…

LDAP چیست Lightweight Directory Access Protocol مقیاس پذیری و قابلیت یک پارچه سازی اکتیو دایرکتوری، از استانداردهایی برای قالب های نام گذاری و عملکردهای دایرکتوری، به خصوص LDAP – Lightweight Directory Access Protocol استفاده می کند. LDAP در سال 1990 توسط IETF عرضه شد، تا پیاده سازی X.500 در ایمیل را آسان نماید (X.500 استانداردی

Read more…

اسکیما اکتیودایرکتوری Schema چیست Schema اکتیو دایرکتوری مشخص کننده اشیائی است که می توانند در اکتیودایرکتوی ذخیره شوند؛ همچنین انواع مختلف از اشیاء مشابه در اکتیودایرکتوری را مشخص کنند: کاربر چیست؟ گروه چه ویژگی ها و و مشخصاتی دارد؟ اکتیودایرکتوری از یک Schema کلی و پایه نشأت می گیرد که می توان برای رفع نیازهای

Read more…

ou واحد سازمانی در اکتیودایرکتوری چیست Ou یا واحد سازمانی – Organizational Unitبه عنوان یک کانتینر تلقی می شود که یک گروه منطقی از منابع را با سطح امنیتی و راهبردهای مدیریتی یکسان مشخص می کند. یک اکتیو دایرکتوری در سطح دامنه می تواند شامل یک یا چند واحد سازمانی باشد که کاربران و منابع

Read more…

Forest یا جنگل در اکتیودایرکتوری چیست forest یا جنگل بزرگ تربن شیء کانتینر در اکتیودایرکتوری می باشد. کانتینر جنگل محدوده امنیتی بنیادین را برای اکتیو دایرکتوری مشخص می نماید، بدین معنا که یک کاربر می تواند بایم بار وارد شدن به سیستم یا یک بار وارد کردن کلمه عبور، به تمامی منابع در یک اکتیودایرکتوری

Read more…

اکتیو دایرکتوری چیست – Active Directory اکتیو دایرکتوری اطلاعات مربوط به اشیاء شبکه را ذخیره و با ارائه یک ساختار سلسله مراتبی، زمینه سازماندهی دامنه ها و منابع را به سادگی فراهم می نماید. آموزش اکتیو دایرکتوری چیست – Active Directory بر شناخت سرویس اکتیو دایرکتوری و اجزاء مرتبط با آن، به همراه توصیفی از سرویس

Read more…

فضای پشتیبان چیست و چگونه از آن استفاده نماییم از دست رفتن اطلاعات یکی از مهمترین و پرمخاطره ترین مسائلی است که همواره مدیران سرور ها با آن روبرو هستند و به همین سبب روش های بسیار گوناگونی برای مقابله با چنین مشکلاتی در دنیای کامپیوتر پیش بینی شده است. از همین رو مدیر سرور

Read more…